Emmauksen tiellä – Miten ensimmäiset kristityt selittivät Vanhaa testamenttia? (Antti Laato)

56,00 

Åbo Akademin Vanhan testamentin eksegetiikan ja judaistiikan professori Antti Laato kertoo kirjasta näin, lokakuussa2006 kirjoittamasssaan esipuheessa:

”Tämän kirjan mallilukija (Umberto Econ tarkoittamassa mielessä) on kristitty ihminen, joka rakastaa vanhaa testamenttia ja on tullut vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on Israelin luvattu Messias. Olen tässä kirjassa yrittänyt tehdä selkoa siitä, millä tavalla ensimmäiset kristityt näkivät Vanhan testamentin kokonaisuuden ja miten he sitä tulkitsivat. Esittelen sen vuoksi tässä kirjassa runsaasti juutalaisia toisen temppelin ajan kirjoituksia. Ensimmäiset kristityt kohdistivat sanomansa ensi sijassa juutalaisille ja siksi kristillinen teologia on alusta alkaen joutunut ottamaan kantaa Mooseksen lain asemaan ja Israelin kansaan. Ongelmaksi kristillisessä teologiassa muodostui se, miksi monet juutalaiset hylkäsivät sanoman Jeesuksesta.

Tämän kirjan päätarkoituksena ei ole pohtia kristinuskon ja juutalaisuuden suhdetta, vaan esittää, millä tavalla kristillinen sanoma muotoutui suhteessa vanhan testamentin sanomaan. Kristinuskon ja juutalaisuuden välinen suhde tulee kuitenkin esille monissa kohdissa. Sen vuoksi yritän paikoitellen valottaa sitä, millä tavalla tämä suhde lähti kirkon historian myötä kehittymään ongelmalliseen suuntaan. Alun alkaen juutalaisena liikkeenä kristillinen sanoma on muotoiltu sellaiseksi, että se voidaan esittää juutalaiselle vastaanotettavaksi. Juutalaisella osapuolella olisi tietysti paljon sanottavaa tällä kohdin, mutta en ole tässä kirjassa halunnut mennä syvemmälle tähän ongelmaan.

Kirjan sisällön kansslata oleellinen ratkaisu oli jättää tutkijoiden välinen vuoropuhelu pois. Siksi teos ei sisällä nootteja, eikä kirjallisuus luetteloa. Kirkkoraamatun tulkinnoista poikkean joskus ja käännän silloin tekstin tarkemmin alkutekstin mukaan. Vanhan testamentin apokryfikirjoissa seuraan pääsääntöisesti uusia koekäännöksiä. Minulla on ollut myös mahdollisuus käyttää Matti Myllykosken ja Outi Lehtipuun alustavaa käännöstä Justinus Marttyyrin tekstiin: Dialogi juutalaisen Tyfonin kanssa. Olen monissa kohdissa muokannut tätä käännöstä alkutekstin valossa, jotta saan Justinuksen ajatuksen vielä paremmin esille.

Toivon että tämä kirja tekee Vanhasta testamentista entistä tärkeämmän ja rakkaamman kirjan kristillisessä kirkossa.”

Varasto loppu