Hyvällä sydämellä – Kohti diakonista seurakuntaa (toim. Leevi Launonen)

28,00 

Yhteiskunnallinen murros tuo entistä suurempia haasteita diakoniatyölle. Kuinka nykyajan seurakunta voisi osoittaa käytännössä lähimmäisenrakkautta ja toimia diakonisesti eri ihmisryhmät huomioiden? Miten uusia vapaaehtoisia tulisi rekrytoida palvelemaan lähimmäisten tarpeita? Entä mitä diakonian käsitteellä tarkoitetaan ja miten työtä johdetaan?

Opas avaa teologisia ja käytännöllisiä näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön. Se kuvaa diakonian monipuolisia muotoja ja myös uusia toimintatapoja.

Artikkelikokoelman kirjoittajat ovat kokeneita diakoniatyön asiantuntijoita. Teos sopii kaikille seurakunnissa palkattuina tai vapaaehtoistehtävissä toimiville. Se antaa hyödyllisiä työkaluja diakonian kehittämiseen ja sen uudelleen organisoimiseen.

Lähimmäisten palvelu on seurakunnan toiminnan keskiössä. Vain diakonisesti toimiva seurakunta toteuttaa Jeesuksen kehotusta seuraajilleen: ”Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa” (Matt. 5:16).

Varastossa