Siitä kaikki alkoi – Vapaakirkollinen liike Suomessa 1870-luvulta 1900-luvun alkuvuosiin (toim. Juhani Ilkka, Tapio Kangasniemi)

43,00 

100 vuotta ja enemmän -juhlavuoden kirja, Vapaakirkon historiikki

Kun vapaakirkollinen historia alkoi 1800-luvun puolenvälin jälkeen, herätyksellä oli monenlaisia haasteita oman toimintansa määrittelemisessä. Vastuulliset joutuivat ottamaan kantaa niin teologisiin kysymyksiin kuin käytännön organisoimiseenkin.

Monien mielenkiintoisten ja kipeidenkin tapahtumien jälkeen vapaakirkollisesta herätyksestä syntyi Suomen Vapaakirkko. Siitä kaikki alkoi antaa kattavan kuvan alkuaikojen tilanteista ja haastaa samalla tämänpäivän lukijaa pohtimaan omaa suhdettaan Suomen Vapaakirkkona tunnettuun liikkeeseen ja sen toimintaan.

Varastossa