Universaali Kristus (Richard Rohr)

27,90 

Kaipaatko tuoretta sanomaa toivosta? Siitä miten Jumala vie kaikkea kohti hyvää? Voisiko Jumala olla suurempi kuin olet tähän asti luullut? Entä kuka oli Kristus?

Richard Rohrin teologinen pääteos Universaali Kristus vastaa kysymyksiin Raamatun tulkinnan, historian ja hengellisten harjoituksien varassa käyttäen laajasti nykyajan kulttuurin, uskontojen ja tieteiden tuntemustaan.

Rohr on auttanut miljoonia ihmisiä ymmärtämään mikä kristillisessä uskossa ja hengellisyydessä on perustavanlaatuisesti tärkeää. Todellinen muutos parempaan vaatii aina uusia oivalluksia, koska maailmantilanteet ovat hajottavia ja suurelta osin synkkiä. Viesti on hyvä, sillä Jumala ohjaa evoluution kautta kaikkea kohti hyvää päämäärää.

Synnyllä, elämällä, kuolemalla ja ylösnousemuksella on todellinen kaavansa kaikessa luomakunnassa.

Kirja ei ole vain teologeille, vaan kaikille uskonasioista kiinnostuneille hengellisen harjoituksen oppaaksi ja maailmankuvan avartajaksi.

Fransiskaanipappi Richard Rohr on yleismaailmallisesti tunnettu ekumenian opettaja.

Varastossa