Raamattu – Jumalan pyhä Sana, Suomen helluntailiikeen opetuksia – Osa 1 (toim. Heikki Salmela)

32,00 

Mitä pitäisi ajatella väitteestä, että Raamatussa on virheitä? Miten arvioida profetioita Raamatun perusteella? Entä mitä raamatunlukijan tulee ottaa huomioon, jotta hän voi pitää tekstistä tekemiään johtopäätöksiä Jumalan tahdon mukai­sina?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastelee Suomen Hellun­taikirkon, IK­-opiston ja Aikamedian yhteistyönä tuotetun teologisen kirjasarjan ensimmäinen osa, jonka aiheena on Raamattu. Teos koostuu artikkeleista, joiden kirjoittajia yhdis­tää usko Raamattuun Jumalan inspiroimana ainutlaatuisena ilmoituksena ja kristillisen uskon pysyvänä ankkurina. Kirja on tarkoitettu laadukkaaksi työkaluksi, jossa Jumalan sanaa tarkastellaan niin tutkimuksen kuin käytännön elä­män näkökulmasta.

Teos tukee lukijoiden henkilökohtaista raamatunkäyttöä sekä varustaa heitä esimerkiksi apologeet­tiseen keskusteluun Raamatusta ja sen arvovallasta. Lähtö­kohtana on helluntailainen teologia, mutta suuri osa näkö­kulmista on yhteisiä kaikille Jeesuksen seuraajille – onhan Raamattu kristittyjen yhteinen kirja.

Uskontojen ja henkisyyden markkinoilla monenlaisten näke­mysten edustajat vetoavat kristittyjen pyhään kirjaan. Siksi tarvitaan raamatuntuntemusta sekä tietoa siitä, miten Kirjoituksia luetaan niin, että tulkinta tekee oikeutta kirjoittajien ja heitä inspiroineen Jumalan tarkoituksille. Raamattunäke­myksellä on kristityn elämässä ratkaisevan tärkeä merkitys. Vain Jumalan sanan kokonaisilmoitukseen juurtunut kristitty osaa vastata meidän aikamme ”Sanooko Raamattu todella?” ­kysymyksiin.

Kirjan sisältö:

Esipuhe: Kristitty ja Raamattu – erottamattomat?
1. luku: Raamatun auktoriteetti perustuu lunastuskertomukseen – Tuomas Havukainen
2. luku: Jumalan virheetön sana? – Markku Ojaniemi
3. luku: Juuri oikea pyhien kirjojen kokoelma – Janne Saarela
4. luku: Tulkinnan työkalut – tekstin alkuperäistä merkitystä etsimässä – Sara Saarela
5. luku: Helluntailainen raamattukäsitys ekumeenisten keskustelujen valossa – Sanna Urvas
6. luku: Raamattu ja karismaattinen hengellisyys – Matti Niemelä
7. luku: Sanaa julistamassa – kuinka valmistaa inspiroiva raamattu-uskollinen saarna – Marko Halttunen
8. luku: Avaa Raamattusi ja löydä lukemisen riemu – Tanja Närhi

 

Kymmenosainen kirjasarja sanoittaa helluntaiteologiaa ja vahvistaa seurakunnallista opetusta.

Sarjan osat ilmestyvät vuosina 2021–2025 ja muodostavat yhdessä kattavan kokonaisesityksen helluntailiikkeen teologiasta. Kirjat käsittelevät helluntailiikkeen keskeisiä opinkappaleita, joita ovat Raamattu, Jumala, Jeesus, Pyhä Henki, pelastus, seurakunta, kaste, ehtoollinen, ylösnousemus ja Jeesuksen paluu. Opinkappaleet ovat tuttuja Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohdat -julkaisusta, ja kirjasarjassa näiden teemojen tarkastelua syvennetään.

Varastossa