Vähitellen selkenevää – Nainen vastuunkantajana ja johtajana seurakuntaympäristössä (Sirkka Jortikka)

27,00 

Nainen vastuunkantajana ja johtajana seurakuntaympäristössä

 

Kirja seurakunnasta ja sen tehtävästä, jonka loppuunsaattamiseksi tarvitaan meitä kaikkia. Mutta miten toinen puoli Kristuksen ruumiista, naiset, saadaan nousemaan omille paikoilleen Jumalan suunnitelmassa?
Pohtiessaan voiko, saako ja uskaltaako vastata Jumalan kutsuun, nainen kohtaa monia kysymyksiä. Onko hänellä lupa toimia tehtävässä, johon kokee Jumalan hänet kutsuneen? Onko hänellä siihen tarvittavat kyvyt ja osaaminen? Mistä ja miten lähteä liikkeelle? Entä jos henkilökohtaisen elämän tilanteet ja omasta persoonasta ja historiasta kumpuavat asiat tuntuvat ylitsepääsemättömiltä esteiltä?
Kirja avaa näkökulmia näihin kysymyksiin ja myös miesten tärkeään rooliin naisten rohkaisemisessa nousemaan ja loistamaan. Kirja on tarkoitettu avuksi ja vertaistueksi omaan pohdiskeluun sekä virittämään keskustelua yhdessä.

Sirkka Jortikka on palvellut yli 20 vuotta työssä seurakunnassa ja viimeiset kymmenen vuotta pastorina. Hän toimii mentorina Suomen teologiselta opistolta pastoriksi valmistuville opiskelijoille ja työnohjaajana jo seurakuntatyössä oleville. Sirkka asuu puolisonsa Joukon kanssa Turun seudulla, ja he ovat aktiivisesti mukana kotiseurakuntansa elämän sykkeessä.

Varastossa