Terapeuttinen sielunhoito (Eeva Vainio)

25,00 

Pahoinvointia on lisääntyvässä määrin eikä kaikille tarvitseville riitä apua terveydenhuollossa. Myös monenlainen tarve käsitellä omaa hengellisyyttä on kasvamassa.

Uutuuskirja esittelee TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON mallin, joka vastaa osaltaan molempiin tarpeisiin. Se perustuu teologiaan ja Mikael Leimanin kehittämään dialogiseen sekvenssianalyysin psykologiaan, jossa keskeistä on asiakkaan ilmaisun tutkiminen.

Mallissa otetaan huomioon sekä Jumalan läsnäolo että vapaus ilmaista itseään omista lähtökohdistaan. Sen tarkoituksena on lisätä autettavan itsehavainnointia ja mahdollisuutta vahvistaa omaa toimijuuttaan.

Kirjoittaja, Iso kirja -opiston opettaja Eeva Vainio on kokenut terapeuttisen sielunhoidon kouluttaja ja kehittäjä.

Varastossa