Uuden testamentin kreikan kielioppi (Lars Aejmelaeus)

26,90 

Uuden testamentin sisällön syvällinen ymmärtäminen edellyttää alkukielen hyvää hallintaa. Uuden testamentin kieli on ajanlaskumme vaihteessa käytettyä koineekreikkaa, johon seemiläisten kielten vaikutus on tuonut oman pikantin lisämausteensa. Professori Lars Aejemelaeuksen Uuden testamentin Kreikan kielioppi on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys, joka käy systemaattisesti läpi Uuden testamentin kielen keskeiset piirteet. Kattavan äänne- ja muoto-opin ohella teoksessa käsitellään laajasti lauseoppia ja valaistaan kielen eri ilmiöitä kaikkiin Uuden testamentin kirjoituksiin liittyvin esimerkein. Kirja on välttämätön apuneuvo kaikille, jotka haluavat syventää kielitaitoaan.

Teologian tohtori Lars Aejmelaeus on Helsingin Yliopiston eksegetiikan professori, joka on julkaissut useita oman alansa perusteoksia.

3., korjattu painos.

Varastossa

Osasto: